Køb bogen her. Følg mig på Twitter og LinkedIn. Kontakt og foredrag: pm@mm.dk.

mandag den 20. juni 2011

Biomasse kan blive Nordjyllands "røde Ferrari"

Biobaseret energi og produkter rummer et gigantisk potentiale for de, der tør rykke. Og det kan blive Region Nordjylland, hvor jeg i dag var ordstyrer på 4 timers debatmøde om biomassens potentiale. En af hovedkonklusionerne var, at der er brug for "en rød Ferrari" (som Erik Wormslev fra Niras udtrykte det), et demonstrationsprojekt, som viser hvordan en landsdel kan samarbejde om at etablere en bæredygtig, fremsynet og lokalt forankret energiforsyning baseret på bioressourcer. Her og nu. En anden hovedpointe var, at guldet på længere sigt ikke handler om at brænde biomassen af, men indenfor bioraffinaderier, hvor de værdifulde stoffer kan bruges til at skabe højværdi produkter, f.eks. alternativer til plast og kemikalier fra olie. De to spor kan godt forfølges parallelt - og det kan Region Nordjylland vise. Et højdepunkt for mig var at møde landmand Kent Skaaning, som talte varmt for et ansvarligt, innovativt landbrug, der skal erkende værdien af at eje de mest værdifulde ressourcer, som et samfund har - nemlig de biologiske. Du kan se en video med Kent her.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar